Lokalvård med KEAB Gruppen.

Vi är ett framåtsträvande kompetent lokalvårdsföretag med lång erfarenhet och gedigen kunskap inom städsektorn, vi erbjuder miljöanpassad städservice av hög kvalitet och utför städning inom både den offentliga och privata sektorn.

Rena lokaler får människor att trivas.

Tillsammans med varje uppdragsgivare skräddarsyr vi en optimal städlösning som tillgodoser aktuellt servicebehov och till rätt pris.

All vår verksamhet bygger på förtroende, våra uppdragsgivares och deras kunders förtroende. Vi lägger stor vikt vid etik, utbildning, ledarskap och intern information i vår strävan att stimulera varje anställd till ett personligt ansvarstagande i sitt arbete.

Ute på fältet arbetar vi under mottot ”vi ska alltid ligga ett steg före kunden”, vi ska upptäcka och rätta till missar och annat som har med städningen att göra innan kunden reagerar. Att ständigt arbeta proaktivt och försöka förbättra oss hela tiden har lett till att vi idag har flera kunder som vi servat i många år.

Våra uppdrag

Våra uppdrag omfattas av daglig eller periodiskt kontorsstädning, trappstädning, industristädning, centrumstädning, garagesopning, olika typer av ytbehandlingar av golv, fönsterputs, storstädning, vaktmästeritjänster, uthyrning av personal m.m.

Vi har resurser för alla typer av uppdrag och har den kunskap och utrustning som krävs för att korrekt sköta och underhålla alla typer av golv och inredning samt har stor erfarenhet av städning i alla typer av miljöer, från små och stora kontorskomplex till industrilokaler och affärscentra.

Här följer en del olika specialstädningsområden som vi erbjuder:

 • Ytbehandling av olika golvtyper
 • Fönsterputs
 • Storstädning
 • Möbeltvätt
 • Gardintvätt
 • Kemtvätt
 • Flyttstädning
 • Garagestädning
 • Byggstädning
 • Ångtvätt
 • Mattvätt
 • m.m.

Vi ombesörjer även inköp och distribution av förbrukningsmaterial till våra kunder, så som:

 • Pappershandukar
 • Toalettpapper
 • Maskindiskmedel
 • Diskborstar
 • Diskmedel
 • m.m.

Vi hyr även ut entrémattor, finns i olika storlekar och färger samt kan fås med er logo på.

Om Kvalitet

Första intrycket säger mycket om en lokal, välputsade fönster och rena golv skapar direkt en positiv känsla hos alla.

Kvalitén i KEAB:s arbete står och faller med våra medarbetare, vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsförbättringar i alla led i vår verksamhet. Målet är att stärka och säkra kvaliteten i alla processer för att i slutändan kunna erbjuda den service som minst motsvarar våra kunders krav och förväntningar.

Vi har upprättat och underhåller ett dokumenterat ledningssystem för kvalitet enligt de krav och anvisningar, som finns i kvalitetsstandarden ISO 9001:2000. Detta system omfattar hela vår verksamhet, och garanterar en tillfredsställande kvalitet i alla led.

logo_01

1005737_78279829

Om Miljö

Vårt miljöarbete präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer.

Vår syn på förhållandet till miljön är att ett mycket större engagemang krävs från företag och från hela samhället för vår fortsatta välbefinnande.

Vi har genomfört och installerat ett miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001:2004, som omfattar hela vår verksamhet. Med hjälp av detta system skall vi begränsa den påverkan på den yttre miljön som orsakas av vår verksamhet.

logo_02

KEAB Gruppen AB • Box 42 215, 126 17 STOCKHOLM
Besöksadress: Cedergrensvägen 31, 126 36 Hägersten
Telefon 08 - 667 79 48 • E-post info@keabgruppen.se