Rulltrappsrengöring

Rena rulltrappor är en viktig del i hur kunder upplever butiken eller centrumanläggningen, smutsiga eller oljiga rulltrappor skapar knappast ett positivt intryck. Vi rekommenderar rengöring 1-2 gånger per år beroende på trappans placering och antalet besökare.

Rena rulltrappor i 1:a klass!

Rulltrappsrengöring

Rena rulltrappor i 1:a klass!

Vi erbjuder högkvalitativ djuprengöring av rulltrappor och rullband till företag inom den privata och offentliga sektorn. Rulltrappsrengöring lämnar din lokal med ett fräscht och polerat utseende för gladare kunder. Men viktigast av allt är att det inte bara förlänger livslängden av dina rulltrappor – det gör dem också säkrare.

 

Ökad driftsäkerhet

Minskad brandrisk – ökad driftsäkerhet.

Med tiden samlas damm och olja i rulltrappans mekanism och detta utgör en avsevärd risk för brand. En professionell rulltrappsrengöring ökar därmed både drift- och brandsäkerhet.

 

Rulltrappsrengöring från KEAB innefattar:

  •  Maskinell rengöring, tvättning av rulltrappors och gångbanors gångyta med kemiska produkter.

  •  Rengöring av rulltrappornas golvluckor, kamluckor och kammar. Dessa delar av rulltrapporna får ofta ta emot mängder av    tuggummin. För rengöring används högtryckstvätt och speciella kemiska rengöringsmedel.

  •  Komplett rengöring av rulltrappor och rullbands yta: balustrader, handledare, glas och altpartiet.

Vi ombesörjer även inköp och distribution av förbrukningsmaterial till våra kunder, så som:

  • Pappershandukar
  • Toalettpapper
  • Maskindiskmedel
  • Diskborstar
  • Diskmedel
  • m.m.

Vi hyr även ut entrémattor, finns i olika storlekar och färger samt kan fås med er logo på.

Om Kvalitet

Första intrycket säger mycket om en lokal, välputsade fönster och rena golv skapar direkt en positiv känsla hos alla.

Kvalitén i KEAB:s arbete står och faller med våra medarbetare, vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsförbättringar i alla led i vår verksamhet. Målet är att stärka och säkra kvaliteten i alla processer för att i slutändan kunna erbjuda den service som minst motsvarar våra kunders krav och förväntningar.

Vi har upprättat och underhåller ett dokumenterat ledningssystem för kvalitet enligt de krav och anvisningar, som finns i kvalitetsstandarden ISO 9001:2000. Detta system omfattar hela vår verksamhet, och garanterar en tillfredsställande kvalitet i alla led.

logo_01

1005737_78279829

Om Miljö

Vårt miljöarbete präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer.

Vår syn på förhållandet till miljön är att ett mycket större engagemang krävs från företag och från hela samhället för vår fortsatta välbefinnande.

Vi har genomfört och installerat ett miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001:2004, som omfattar hela vår verksamhet. Med hjälp av detta system skall vi begränsa den påverkan på den yttre miljön som orsakas av vår verksamhet.

logo_02

KEAB Gruppen AB • Box 42 215, 126 17 STOCKHOLM
Besöksadress: Cedergrensvägen 31, 126 36 Hägersten
Telefon 08 - 667 79 48 • E-post info@keabgruppen.se