1. Vi har nästan alla olika arbetstider.
  2. Det är mycket viktigt att hålla avtalad arbetstid, man får inte gå hem tidigare.
  3. KEAB tillämpar in- och utstämpling på arbetsplatserna via en app som du måste lada ned i din smartphone och ska använda.