ARBETSKLÄDER OCH ID06

KEAB tillhandahåller arbetskläder och företagslegitimation, som anställda alltid ska använda under städningen när städningen är klar ska kläderna vårdas och tvättas.Blir kläderna slittna eller trasiga ska du begära att få nya, lämna tillbaka de gamla.Kläderna får ej...