ARBETSMILJÖ

Alla olyckor och tillbud skall rapporteras till arbetsledningen.Alla skall också hjälpa till genom att uppmärksamma sådant som kan orsaka tillbud. Arbetsmiljöpolicy Vårt arbetsmiljöarbete ska leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få...