ARBETSTIDER

Vi har nästan alla olika arbetstider.Det är mycket viktigt att hålla avtalad arbetstid, man får inte gå hem tidigare.KEAB tillämpar in- och utstämpling på arbetsplatserna via en app som du måste lada ned i din smartphone och ska använda.