LÖNER OCH LÖNEUTBETALNINGAR

Lön utgår enl kollektivavtal mellan Almega & Fastighetsanställdas Förbund.Lön utbetalas den 25:e månaden efter arbetad månad. Utbetalning sker till lönekonto på valfri bank.Lönebesked laddar du ned själv, information om hur du gör får du av...