OBEHÖRIG PERSONAL

Ingen anställd får ta med sig obehörig person med sig på jobbet. Endast personer anställda på KEAB Gruppen AB får vistas på arbetsplatsen.Om detta ändå sker kommer den som tagit med sig obehörig person att hållas ansvarig till fullo över eventuella kostnader företaget...