SJUKFRÅNVARO

Anmälan ska ske via telefonsamtal, sjukfrånvaro skall göras fortast möjligt till arbetsledare eller närmaste chef. Meddela så fort du kan när du beräknar komma tillbaka.Vid sjukdom mer än 7 dagar ska läkarintyg lämnas.Anmälan via sms eller mail godkänns...