SJUKLÖN

Sjuklön utbetalas från 2:a sjukdagen.Vi har 1 karensdag (lön utgår inte 1:a sjukdagen).Sjuklön utgör 80% av lönen.Sjuklön utbetalas ej före sjukanmälan inlämnats.