1. Ingen information om var nyckel eller passerbricka/kort går skall finnas i anslutning eller på nycklar eller passerbricka/kort.
  2. Du ska alltid ha en SSF-bricka på nyckelring med dina nyckar. SSF-bricka får du av din arbetsledare.
  3. Har du nycklar till olika städobjekt som städas på olika dagar ska du aldrig ta med dig alla nycklar när du går till arbeten. Ta bara med de nycklar du behöver för just den dagens arbete, resterande ska förvaras på en trygg och säker plats hemma.,
  4. Inga nycklar eller passerbricka/kort får lämnas över sinsemellan personal. De ska alltid gå via arbetsledare för kvittering först.
  5. Om en anställd inte följer detta kommer denne vid förlust av nycklar eller passerbricka/kort att hållas ansvarig till fullo över eventuella kostnader KEAB kan komma att belastas för byte av låssystem och andra kostnader förlusten kan ha åsamkat kunden.
  6. Följer du inte detta kan det i slutändan resultera i att du blir uppsagd.