KEAB har infört ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2015, samt ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015. De ska garantera kunderna att vi utför våra tjänster miljöanpassat och med hög kvalitet.