1. Lön utgår enl kollektivavtal mellan Almega & Fastighetsanställdas Förbund.
  2. Lön utbetalas den 25:e månaden efter arbetad månad. Utbetalning sker till lönekonto på valfri bank.
  3. Lönebesked laddar du ned själv, information om hur du gör får du av löneansvarig.