Information och regler inom KEAB Gruppen AB


Som anställd måste du läsa dokumentet Information och regler inom KEAB Gruppen AB och skriva under på att du har tagit del av informationen och att du kommer följa våra regler.
När du har läst alla sidor 1-3 ska du skriva ut sida 4, skriva under och lämna till din närmaste chef, personalchefen ska skriva under och du får sedan en kopia.
Har du inte tillgång till skrivare kan vi på kontoret hjälpa dig.
Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta kontoret för att få svar.

Att vara anställd på KEAB innebär:

  • Att städa enligt kontrakt och arbetsinstruktion och att hålla avtalade tider.
  • Att kontrollera efter utförd städning att arbetet är utfört enligt städinstruktionen.
  • Att vara trevlig och servicemedveten mot kunden och dina arbetskollegor.
  • Att vara ren och snygg och klädd i företagets kläder.
  • Att inte låta någon kamrat eller släkting arbeta i ditt ställe, du är anställd, inte någon annan!
  • Att vara aktsam med företagets städutrustning, ett bra handhavande och underhåll förlänger dess livstid.
  • Att tänka på miljön! Använd inte mer kem eller plastpåsar än nödvändigt!