Vi betalar avtalsenlig pensionsförförsäkring till FORA för samtliga anställda lokalvårdare.