• Alla anställdas insatser är avgörande för att KEAB:s mål och visioner skall kunna uppnås.
  • Syftet med vår personalpolicy är att skapa kompetenta och engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling.
  • Alla anställda skall ha möjlighet att utveckla sina kunskaper för att efterhand kunna ta sig an mer ansvarsfulla och kvalificerade arbetsuppgifter
  • KEAB skall erbjuda de anställda fortlöpande utbildning samt goda anställningsvillkor.
  • Vi skall tillämpa en aktiv internrekrytering. En internt sökande med tillräckliga kvalifikationer har företräde.
  • Nyanställda skall ges en väl anpassad arbetsintroduktion.
  • Ansvar och befogenheter ska vara dokumenterade för samtliga anställda.
  • Arbetsbyten och att pröva på olika arbetsuppgifter skall vara möjligt för alla anställda.