1. Anmälan ska ske via telefonsamtal, sjukfrånvaro skall göras fortast möjligt till arbetsledare eller närmaste chef. Meddela så fort du kan när du beräknar komma tillbaka.
  2. Vid sjukdom mer än 7 dagar ska läkarintyg lämnas.
  3. Anmälan via sms eller mail godkänns inte.