1. Sjuklön utbetalas från 2:a sjukdagen.
  2. Vi har 1 karensdag (lön utgår inte 1:a sjukdagen).
  3. Sjuklön utgör 80% av lönen.
  4. Sjuklön utbetalas ej före sjukanmälan inlämnats