Vi utbildar vår personal kontinuerligt enligt en utbildningsplan som vi tillsammans kommer överens om.