Varmt välkommen som kund hos KEAB Gruppen.

Vi är ett framåtsträvande kompetent lokalvårdsföretag med lång erfarenhet och gedigen kunskap inom städsektorn, vi erbjuder miljöanpassad städservice av hög kvalitet och utför städning inom både den offentliga och privata sektorn.

Om KEAB Gruppen AB

Vi startade 1996 som ett renodlat lokalvårdsföretag men har med åren utvecklat flera verksamheter.

Förutom traditionell städning kan vi erbjuda en mängd olika tjänster så som fastighetsskötsel, vaktmästerihjälp, lagerplats, receptionsbemanning, flytthjälp, hemstädning både privat eller via företaget, olika hantverkstjänster, rengöring av rulltrappor och rullband m.m.

Inom rengöring av rulltrappor och rullband är vi rikstäckande, men har även varit i Danmark och Finland på uppdrag.

Via olika samarbetspartners kan vi erbjuda kunder som tecknar avtal med oss fina rabatter inom en mängd olika områden så som kontorsmaterial, kakel och klinker, biltvätt/rekond, däckförvaring/skifte m.m.

Våra kunder är privata företag, bostadsrättsföreningar, privatpersoner, statliga myndigheter och företag, fastighetsförvaltare, fastighetsägare, med flera.

Kort och gott handlar det om att vi skall kunna uppfylla varje enskild kunds unika servicebehov och på det sättet få ner antalet leverantörer och kontaktytor oavsett om man väljer ett helhetskoncept eller endast ett fåtal av de tjänster som vi erbjuder.

Vi är sedan många år certifierade enlig ISO 9001:2008 kvalitet och ISO 14001:2004 miljö samt har för avsikt att certifiera oss för arbetsmiljö.

Kvalitetspolicy

  • Våra tjänster skall uppfylla våra kunders krav, behov och förväntningar
  • Städningen skall utföras i rätt tid och enligt överenskomna villkor
  • Våra tjänster skall hålla en hög och jämn kvalitetsnivå
  • Varje anställd skall alltid sträva efter att behålla och förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.

Om Kvalitet

Första intrycket säger mycket om en lokal, välputsade fönster och rena golv skapar direkt en positiv känsla hos alla.

Kvalitén i KEAB:s arbete står och faller med våra medarbetare, vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsförbättringar i alla led i vår verksamhet. Målet är att stärka och säkra kvaliteten i alla processer för att i slutändan kunna erbjuda den service som minst motsvarar våra kunders krav och förväntningar.

Vi har upprättat och underhåller ett dokumenterat ledningssystem för kvalitet enligt de krav och anvisningar, som finns i kvalitetsstandarden ISO 9001:2000. Detta system omfattar hela vår verksamhet, och garanterar en tillfredsställande kvalitet i alla led

Miljöpolicy

  • Vi skall minska förorening, avfall och användning av naturresurser i vår lokalvård
  • Vi vill arbeta för en ständig förbättring av vårt löpande miljöarbete, samt att övervaka att kraven i lagar och förordningar följs och uppfylls
  • Vår personal skall utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljön

Om Miljö

Vårt miljöarbete präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer.

Vår syn på förhållandet till miljön är att ett mycket större engagemang krävs från företag och från hela samhället för vår fortsatta välbefinnande.

Vi har genomfört och installerat ett miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001:2004, som omfattar hela vår verksamhet. Med hjälp av detta system skall vi begränsa den påverkan på den yttre miljön som orsakas av vår verksamhet.

 

KEAB Gruppen AB • Box 42 215, 126 17 STOCKHOLM
Besöksadress: Cedergrensvägen 31, 126 36 Hägersten
Telefon 08 - 667 79 48 • E-post info@keabgruppen.se