VÅRA MEDARBETARE

vår viktigaste tillgång

All vår verksamhet bygger på förtroende, våra uppdragsgivares och deras kunders förtroende. Vi lägger stor vikt vid etik, utbildning, ledarskap och intern information i vår strävan att stimulera varje anställd till ett personligt ansvarstagande i sitt arbete.

Kvaliteten i KEAB:s arbete står och faller med våra medarbetare, vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsförbättringar i alla led i vår verksamhet. Målet är att stärka och säkra kvaliteten i alla processer för att i slutändan kunna erbjuda den service som minst motsvarar våra kunders krav och förväntningar.

utbildning= Kompetens

Vår framgång bygger på vår personals kompetens, det är därför viktigt att all vår personal har hög kompetens och gärna erfarenhet inom daglig kontraktsstädning. Vi intern utbildar kontinuerligt lokalvårdarna i nya produkter, arbetssätt, hjälpmedel med mera. Nyanställda genomgår ett fastställt introduktionsprogram om städteknik, metoder, regler, bestämmelser med mera

Vi har en låg personalomsättning och sjukfrånvaro. Viktiga förutsättningar för att uppnå det anser vi är att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö, att avverkningsgraden i förhållande till städschemat är rimlig samt hålla en god ”stämning” och ”kamratanda” inom företaget. Motiverade och engagerade medarbetare ger kvalité, nöjda kunder och lönsamhet. Vi har fastslagit i vår arbetsmiljöpolicy att arbetsmiljön skall vara säker, trevlig och utvecklande för de anställda.

KEAB skall vara en attraktiv arbetsgivare, vi har många anställda som jobbat inom KEAB i över 20 år. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan vi attrahera kompetenta medarbetare och därmed bedriva en bra och effektiv verksamhet.

aris

Jag har nu jobbat 23 år på KEAB och trivs jättebra. Jag städar heltid på kontor och hinner med mitt arbete utan stress, då kan jag leverera en hög service och kvalitet. Mina arbetskamrater och chefer är trevliga och vi hjälps åt när det behövs.

rysharda

KEAB var min första arbetsgivare när jag för 12 år sen kom från Polen och jag trivs fortfarande väldigt bra, det är ordning och reda och med trevliga arbetskamrater.

magie

Jag har jobbat heltid med kontorsstädning sedan 17/5 2000 och trivs mycket bra. Mina chefer är trevliga, de lyssnar och hjälper alltid till, de är måna att vi ska ha det bra på arbetsplatsen och trivas vilket är viktigt för kvalitén på vårt arbete.

samman

Jag började på KEAB 2009 och trivs jättebra, jag städar kontor och trappstädning i bostadsrättsföreningar. Jag har trevliga arbetskamrater och chefer som har hjälpt mig även privat sen jag kom till Sverige.