OM OSS

om företaget

Vi startade som ett renodlat städbolag men med tiden har vi utvecklat flera tjänster, allt eftersom våra kunder efterfrågat hjälp med olika saker så som desinficering, garagesopning, vaktmästeri, entrémattor, trädgårdsarbeten, snöskottning, med mera. Tillsammans med kunden skräddarsyr vi en optimal lösning som tillgodoser respektive kunds aktuella servicebehov.

vår historia

1996 köpte jag, Kyriakos Eleftheriadis, ett litet städbolag med en enda liten städkund, det var ett tryckeri där jag städade 2 gång per vecka. Jag bytte namn på bolaget till KEAB, köpte en Ford Escort kombi mot min fars rekommendationer som föreslog att jag skulle köpa en äldre Volvo kombi ”för de är mycket bättre arbetsbilar”, ja ja tänkte jag, ny bil är ändå ny bil. Ja, han hade rätt, Forden var oftare på verkstan än vad den var på jobbet… Trots felköpet har vi vuxit nästan varje år som gått.

Redan från starten har jag arbetar under mottot ”vi ska alltid ligga ett steg före kunden”, det vill säga att vi ska upptäcka och rätta till missar och annat som har med vår leverans att göra innan kunden reagerar. Att ständigt arbeta proaktivt och försöka förbättra oss hela tiden har lett till att vi idag har flera kunder som vi servat i många år, många är kvar sedan starten, även personal.

2005 bestämde vi oss för att ta ett stort kliv i vår utveckling och certifierade bolaget enligt ISO 9001 kvalitet samt ISO 14001 miljö. Eftersom vi erbjuder en ansvarsfull och hållbar service av hög kvalitet bygger vår framgång på vår personals kompetens. Det är därför viktigt att all vår personal har hög kompetens, vi intern utbildar kontinuerligt personalen i nya produkter, arbetssätt, hjälpmedel, säkerhetstänk, med mera.

Vi är medlem i Almega och har således kollektivavtal för alla våra anställda. En bra arbetsmiljö är mycket viktig för oss. Vi har fastslagit i vår arbetsmiljöpolicy att arbetsmiljön skall vara säker, trevlig och utvecklande för de anställda. Motiverade och engagerade medarbetare ger låg personalomsättning, högre kvalité, nöjda kunder och lönsamhet. Vi vill skapa arbetsglädje genom att vissa uppskattning ge ansvar och skapa delaktighet. Öppenhet, kommunikation och samverkan är viktigt för oss.

affärsidé

KEAB skall utföra lokalvårdstjänster inom Storstockholm med omnejd för den offentliga och privata sektorn. Vi skall utföra miljöanpassade tjänster med kompetent personal, en hög servicegrad och kvalitet samt vara tillgängliga för våra kunder när de behöver oss.

ett urval av våra policys

Kvalitetspolicy

 • Våra tjänster ska uppfylla våra kunders krav, behov och förväntningar samt andra tillämpliga krav.
 • Våra tjänster ska utföras i rätt tid och enligt överenskomna villkor.
 • Våra tjänster ska hålla en hög och jämn kvalitetsnivå.
 • Varje anställd ska alltid sträva efter att behålla och förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.
 • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar inom alla funktioner.

Miljöpolicy

 • Vi ska minska förorening, avfall och användning av naturresurser samt alltid sträva efter att skydda miljön
 • Vi ska tillämpa och efterleva gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt uppfylla bindande krav
 • Vi ska ständigt sträva att förbättra vårt miljöarbete

Etikpolicy

All vår verksamhet bygger på förtroende från våra uppdragsgivare. Vi lägger stor vikt vid etik, utbildning, ledarskap och intern information i vår strävan att stimulera varje anställd till ett personligt ansvarstagande i sitt arbete.

 • Vi ska upprätthålla en öppen och ärlig dialog med våra intressenter.
 • Eftersträva en god hushållning med samtliga resurser som utgör grunden för vår verksamhet: ekonomiska resurser, naturresurser och mänskliga resurser.
 • Engagera och motivera våra medarbetare genom kompetensutvecklande och tydliga arbetsuppgifter.
 • Umgås korrekt med affärskontakter och myndigheter och inte medverka i någon form av prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans.
 • Inte acceptera eller erbjuda gåvor, representation eller andra personliga fördelar som rimligen kan antas påverka en affärsuppgörelse.

Personalpolicy

 • Alla anställdas insatser är avgörande för att KEAB:s mål och visioner skall kunna uppnås.
 • Syftet med vår personalpolicy är att skapa kompetenta och engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling.
 • Alla anställda skall ha möjlighet att utveckla sina kunskaper för att efterhand kunna ta sig an mer ansvarsfulla och kvalificerade arbetsuppgifter
 • KEAB skall erbjuda de anställda fortlöpande utbildning samt goda anställningsvillkor.
 • Vi skall tillämpa en aktiv internrekrytering. En internt sökande med tillräckliga kvalifikationer har företräde.
 • Nyanställda skall ges en väl anpassad arbetsintroduktion.
 • Ansvar och befogenheter ska vara dokumenterade för samtliga anställda.
 • Arbetsbyten och att pröva på olika arbetsuppgifter skall vara möjligt för alla anställda.

 

Certifieringar & Medlemskap