TYSTNADSPLIKT SAMT LOJALITET

TYSTNADSPLIKT SAMT LOJALITET Förhållandet mellan KEAB Gruppen AB och dess anställda grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende.Den anställde är medveten om att brott mot lojalitetsplikten kan medföra såväl påföljder som att skadeståndsanspråk kan...

OBEHÖRIG PERSONAL

Ingen anställd får ta med sig obehörig person med sig på jobbet. Endast personer anställda på KEAB Gruppen AB får vistas på arbetsplatsen.Om detta ändå sker kommer den som tagit med sig obehörig person att hållas ansvarig till fullo över eventuella kostnader företaget...