PERSONALPOLICY

Alla anställdas insatser är avgörande för att KEAB:s mål och visioner skall kunna uppnås.Syftet med vår personalpolicy är att skapa kompetenta och engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling.Alla anställda skall ha möjlighet att utveckla sina...