TYSTNADSPLIKT SAMT LOJALITET

TYSTNADSPLIKT SAMT LOJALITET Förhållandet mellan KEAB Gruppen AB och dess anställda grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende.Den anställde är medveten om att brott mot lojalitetsplikten kan medföra såväl påföljder som att skadeståndsanspråk kan...